11/6/2019 10:12:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 5.11.2019 Viện Nghiên cứu Đô Thị và PT Hạ tầng công bố Quyết định bổ nhiệm Ông TS. Lê Cao Tuấn – làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô Thị và PT Hạ tầng THXDVN phụ trách mảng Hạ tầng.

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG – TÔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM CÓ PHÓ VIỆN TRƯỞNG MỚI

   

Viện là một tổ chức khoa học, chịu sự quản lý của tổ chức xã hội nghề nghiệp, tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính và hoạt động theo các quy định của pháp luật. Viện được Bộ Khoa học Côngnghệ và Môi trường cấp chứng chỉ đăng ký hoạt động số 643/KHCN ngày 28/9/1999.

Hai mươi năm qua, hoạt động  tư vấn triển khai thực hiện ở 34 tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực đô thị và phát triển hạtầng tại các tỉnh, thành phố, các Bộ ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam…

Ngày 5.11.2019 Viện Nghiên cứu Đô Thị và PT Hạ tầng công bố Quyết định của Viện trương Viện Nghiên cứu Đô Thị và PT Hạ tầng PGS.TS.Lưu ĐứcHải  bổ nhiệm Ông TS. Lê Cao Tuấn – làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô Thị và PT Hạ tầng THXDVN phụ trách mảng Hạ tầng.

 

PV

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456