10/2/2019 11:09:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
...đây là những bài học vô cùng quý báu mà tác giả đã trăn trở và thu thập được sau nửa thế kỷ hoạt động…Đây là tài liệu tham khảo rất cần thiết cho hoạt động của các Hội xã hội nghề nghiệp...

GIỚI THIỆU  SÁCH: TƯ  VẤN, PHẢN BIỆN VÀ  GIÁM  ĐỊNH  XÃ HỘI – KINH NGHIỆM  VÀ TỔ  CHỨC THỰC  HIỆN

Tác giả: KS. Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

 
      

Nhiệm vụ Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổng hội Xây dựng Việt Nam và các Hội thành viên. Trải qua 36 năm hoạt động công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của THXDVN đã đạt được nhiều kết quả, được các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao, được xã hội quan tâm.v.v…

Trong cuốn sách này Đ/C Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã giới thiệu một số bài viết của  ông trong 10 năm qua. Thực tế đây là những bài học vô cùng quý báu mà tác giả đã trăn trở và thu thập được sau nửa thế kỷ hoạt động…Đây là tài liệu tham khảo rất cần thiết cho hoạt động của các Hội xã hội nghề nghiệp…

Xin trân trọng giới thiệu để các bạn cùng tham khảo.

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456