10/23/2019 10:42:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Khóa 8 sẽ được tổ chức vào hồi 15h ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại Khách sạn La Thành Hà Nội.Hội nghị Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ 3 khóa 8 sẽ được tổ chức vào hồi 8h sáng ngày 25 tháng 10 năm 2019 tại Khách sạn La Thành Hà Nội.

HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM KHÓA 8

VÀ HỘI NGHỊ  BAN CHẤP HÀNH TỔNG HỘI XÂY DỰNG VIỆT NAM LẦN THỨ 3 KHÓA 8

 

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Khóa 8 sẽ được tổ chức vào hồi 15h ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại  Khách sạn La Thành Hà Nội.

Hội nghị Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam lần thứ 3 khóa 8 sẽ được tổ chức vào hồi 8h sáng ngày 25 tháng 10 năm 2019 tại  Khách sạn La Thành Hà Nội.

Chương trình, nội dung cùng hoạt động của  các Hội nghị sẽ được BBT website chúng tôi cập nhật giới thiệu cùng bạn đọc trong những ngày tới…

 

PV

 Một số hình ảnh tại Hội nghịL

 
      Ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
 

 
 
     
 
 
 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456