6/4/2019 10:40:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
BÁO CÁO TÔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

      

 
BÁO CÁO TÔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018, 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2019  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 

I.NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2018

1. Công tác tổ chức và Phát triển Hội viên của Tổng Hội XDVN

Đến thời điểm hiên tại, bộ máy của Tổng hội bao gồm 9 ban chuyên môn, 2 Viện, 9 trung tâm và 11 Hội chuyên ngành, 43 Hội Địa Phương. Công tác phát triển hội viên đã được chú trọng theo hướng nâng cao về chất, kết nạp hội viên là những doanh nghiệp có nhiệt tình, tự nguyện tham gia hoạt động hội. Trong thời gian qua đã kết nạy được thêm 6 hội viên tập thể, nâng số lượng hội viên tập thể lên 76 đơn vị.

Về công tác tổ chức,  tổng hội cũng thống nhất chấp thuận để đồng chí Lê Thị Bích Thuận thôi giữu chức vụ Chánh văn phòng và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nga, phó ban đào tạo làm Chánh văn phòng Tổng hội.

Thực hiện nghị quyết của Đoàn Chủ tịch và triển khai nhiệm vụ đại hội VIII đề ra, năm 2018, Tổng Hội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành theo từng khối gồm: khối địa phương (Hội Xây dựng các Tỉnh Miền Nam tại Đồng nai, Hội Xây dựng Miền Trung Tây Nguyên tại Đà nẵng, Các Hội Xây dựng Miền Bắc tại Thái nguyên);  khối các Hội chuyên ngành tại Hải phòng; khối Hội viên tập thể và khối các hội viên Bộ ngành tại Hà nội. Từ đó, lãnh đạo Tổng hội có điều kiện lắng nghe các kiến nghị của hầu hết các vùng miền, các khối nhằm đề ra nhiệm vụ hoạt động sát thực tiễn và hiệu quả. 

Với chủ trương phát triển các các địa phương chưa có tổ chức Hội Xây dựng,  Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã phân công lãnh đạo Tổng hội phối hợp có kế hoạch làm việc với một số Tỉnh như Lâm Đồng, Đăk lăk, Long an, Tây ninh, Hà nam và Ninh bình dự kiến để chuẩn bị thành lập Hội Xây dựng tại các tỉnh này.

2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn phản biện vẫn luôn là công tác trọng tâm của Tổng hội. Năm 2018, Tổng hội tham gia phản biện cho các dự án Luật quan trọng như Luật Kiến trúc, Luật Quản lý Phát triển đô thị, Luật sửa đổi bổ sung các Luật Xây dựng, Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Quản lý phát triển đô thị; sửa đổi bổ sung các Luật có liên quan tới luạt Quy hoạch. Bên cạnh đó, thực hiện quy chế phối hợp với Bộ Xây dựng, Lãnh đạo Tổng hội đã tham gia phản biện cho các nghị định, thông tư của Bộ Xay dựng như: Nghị định 59 về quản lý đầu tư xây dựng, Nghị định 42 quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghị định 32 về chi phí quản lý xây dựng và nghị định 37 về hợp đồng xây dựng, thông tư hướng dẫn nghị định 100 về cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng.

 Tổng hội đã cử nhiều chuyên gia tham gia  tư vấn phản biện các vấn đề do Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đề xuất Chủ trì  và phối hợp với Liên hiệp các Hội KH&KT tổ chức hội thảo “Những bất cập trong thực thi Luật Đất đai”, “Nghị định 45”; “ Luật về Hội”; “Quy chế hoạt động của Hội”; Tham gia đóng góp ý kiến tại các Hội thảo và dự án BOT trong giao thông vận tải. Tham gia góp ý kiến các luật Xây dựng, luật Kinh doanh BĐS, luật Nhà ở, luật Quy hoạch đô th sửa đổi luật Quản lý phát triển đô thị, và vai trò của trí thức trong xây dựng đất nước... Hội thảo  về  Đầu tư xây dựng; Hội nghị về các dự án phát triển bền vững. Tham dự  Hội thảo đô thị thông minh Việt Hàn;  “Giải pháp tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng không khí trong các tòa nhà” do Bộ Xây dựng tổ chức ...

Ngoài ra, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã có bài viết, ý kiến phát biểu về Quy hoạch và quản lý quy hoạch,  nhà chung cư cũ, chung cư mini, thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng,  thanh tra xây dựng, chính sách thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giá thành công trình xây dựng ở Việt Nam, nhà siêu mỏng, siêu méo, lát đá vỉa hè. Những tham luận và các ý kiến đóng góp của Tổng hội được LHH đánh giá có chất lượng cao...

Lãnh đạo Tổng hội được mời tham dự hội nghị thẩm tra Luật quản lý phát triển đô thị do Ủy ban kinh tế Quốc hội tổ chức. Tham dự các Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi các Luật tại Văn phòng Quốc Hội; Hội thảo Luật về Hội ; Hội thảo “ Phát huy vai trò của Trí thức KH&CN người Việt Nam ở nước ngoài trong thời đại công nghiệp 4.0”. Hội thảo ngành Xây dựng với sự nghiệp phát triển Đô thị Việt Nam v.v... Dự Hội thảo Khoa học “Quy hoạch đô thị” của Hội Quy hoạch PTĐT tổ chức, tham gia Hội đồng công nhận đô thị Sa Đéc – Đồng Tháp  là đô thị loại I.Thẩm định đề án công nhận Huyện Duy Tiên – Hà Nam đạt tiêu chí  đô thị loại IV.  

Lãnh đạo Tổng Hội được mời tham gia đoàn giám sát của UBKH&MT của Quốc hội về thực hiện pháp luật về xây dựng tại các Bộ, ngành và một số địa phương, đồng thời  tham gia cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi bổ sung một số luật có liên quan tới Luật quy hoạch.

Lãnh đạo Tổng Hội và các chuyên gia của Tổng Hội đã tham gia các Hội thảo, hội nghị do Liên Hiệp Hội tổ chức tại Thái Bình, Vĩnh Phúc. Dự Hội thảo về Xây dựng đô thị Thông minh do Ban Kinh tế Trung ương. Tổng hội là thành viên thường xuyên của Bộ Xây dựng trong các Hội đồng Nhà nước về  nâng cấp đô thị.

3. Công tác thông tin- truyền thông

Lãnh đạo Tổng hội đã tổ chức Hội nghị lãnh đạo và Tổng Biên tập các báo, tạp chí thuộc Tổng Hội để bàn chương trình phối hợp hành động nhằm nâng cao sức mạnh truyền thông của Tổng hội và các Hội chuyên ngành trên cơ sở đó đã  ký bản thỏa ước hợp tác hoạt động của nhóm báo thuộc Tổng hội. Tạp chí Người Xây dựng và Người đô thị vẫn ra đều đặn thường kỳ. Các tạp chí của các Hội chuyên ngành vẫn định kỳ xuất bản với nội dung phong phú hữu ích cho ngành xây dựng.

Website Tổng hội định kỳ cập nhật thông tin hoạt dộng của Tổng hội cũng như của ngành.

4. Công tác đào tạo, tập huấn, phổ biến kiến thức:

Tổng Hội Xây dựng Việt nam được  Bộ Xây dựng quyết định giao Tổng Hội Xây dựng Việt Nam cấp chứng chỉ hành nghề cho hội viên của Tổng Hội XDVN theo Thông tư số 17/2016/TT của Bộ Xây dựng. Tổng hội đã thành lập Hội đồng sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng, xây dựng và phê duyệt quy chế hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng của Tổng hội, thành lập tổ chuyên gia giúp việc cho công tác tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát hố sơ, tổ chức sát hạch và trình Hội đồng kết quả để Chủ tich Tổng hội ký cấp chứng chỉ hành nghề từ đầu năm 2018. Đến nay Tổng Hội đã cấp được 132 chứng chỉ cho các lĩnh vực của ngành xây dựng.

Công tác phổ biến kiến thức đã được chú trọng đẩy mạnh.Trong thời gian qua Ban đã tổ chức được 5 lớp phổ biến kiến thức cho một số địa phương và doanh nghiêp.

5 . Công tác Hội thảo, triển khai đề tài khoa học :

Trong năm 2018, Tổng hội và các đơn vị khoa học công nghệ của Tổng hội cũng chủ trì thực hiện một số đề tài NCKH  như:“Nghiên cứu xây dựng định hướng quy hoạch – kiến trúc không gian xung quanh hệ thống ao hồ tại các đô thị Việt Nam trong điều kiện ứng phó với Biến đổi khí hậu‘‘;‘Nghiên cứu đề xuất các giải pháp quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trong phạm vi chỉ giới đường đỏ phù hợp với điều kiện của Hà Nội” ; "Nghiên cứu các mô hình phát triển nhà ở xã hội cho thuê thành phố Hà Nội” , Không gian cộng cộng hướng đến phát triển đô thi tăng trưởng xanh và phát triển bền vững v.v... , Tổng hội cũng đã tổ chức một số hội thảo liên quan đến các đề tài trên và một số hội thảo chuyên đề khác như: Đánh giá thực trạng phát triển công trình cao tằng khu vực nội đô Hà nội; Quản lý phát triển Condotel; Nhà ở xã hội cho thuê.v.v...

 6. Hoạt động của các Hội chuyên ngành

Các Hội chuyên ngành hoạt động rất tích trong công tác tư vấn phản biện xã hội, tổ chức hội nghị hội thảo khoa học, triển khai các đề tài nghiên cứu, tham gia viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, các báo cáo chuyên đề, tham gia giảng dạy và làm cộng tác viên các đề tài NCKH điển hình như: Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Bê tông Việt Nam’ Hội Kết cấu và Công nghệ xây dựng Việt Nam’ Hội Môi trường xây dựng Việt Nam’ Hội Cảng - Đường thủy và Thềm lục địa Việt Nam’ Hội Kinh tế Xây dựng Việt Nam ‘Hội Tin học xây dựng Việt Nam’ Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam’.v.v... Nhiều dự án đề án về Luật, Nghị định, Dự án đầu tư xây dựng công trình  đã được các Hội chuyên ngành tham gia tư vấn phản biện và được các cơ quan quản lý nhà nước tiếp thu, cập nhật vào dự thảo.

Công tác thông tin truyền thông cũng được các Hội chuyên ngành triển khai tích cực. Các Hội chuyên ngành có tạp chí chuyên ngành rất cố gắng duy trì  xuất bản đều đặn với các bài viết chuyên sâu, được giới chuyên môn đánh giá cao.

Hoạt động đối ngoại của các Hôi chuyên ngành cũng được đẩy mạnh như: Hội Vật liệu xây dựng,  Hội Chiếu sáng Việt Nam, Hội Môi trường Xây dựng,.. (chi tiết về hoạt động các hội chuyên ngành xin xem phụ lục0

7. Hoạt động của các Hội Xây dựng tỉnh, thành phố

Tổng Hội Xây dựng Việt Nam thấy rõ các khó khăn , vưỡng mắc của các địa phương và cũng nhận thấy việc hoạt động Hội các địa phương là rất khó khăn và cần các lãnh đạo Hội có nhiệt tình, tâm huyết. Hiện tại cả nước còn 20  tỉnh thành chưa có Hội Xây dựng. Hoạt động của các Hội Xây dựng không đều, có một số hội hoạt động thưởng xuyên  với nhiều nội dung, phương thức tốt như Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai .... nhưng có hội hầu như không hoạt động gì. Nguyên nhân chính do các hội chưa có phương thức hoạt động phù hợp và việc tạo ra nguồn kinh phí có rất nhiều khó khăn. Để tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động, các hội cần tổ chức học hỏi kinh nghiệm các hội mạnh. Năm 2018 Hội Xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội  nhiệm kỳ mới và bầu ban lãnh đạo mới về Hội ...

Tổng Hội đã đưa ra giải pháp phát triển các hội tại các địa phương chưa có Hội, giao Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Miền Trung Tây Nguyên. Phó chủ tịch Hôi phụ trách khu vực Miền Nam đôn đốc các Hội chưa tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ và vận động một số tỉnh Miền Nam chưa có Hội Xây dựng thành lập Hội.

Các Hội xây dựng địa phương đã cố gắng tổ chức chương trình phổ biến kiến thức do Tổng Hội đề xuất gửi xuống các Hội địa phương, các Hội địa phương sẽ đăng ký một số nội dung trọng tâm và tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức mời các chuyên gia của Tổng Hội phổ biến.

Các Hội địa phương trong phạm vi của mình đã tham gia đóng góp tư vấn phản biện vào các văn bản quản lý, các quy hoạch phát triển và các dự án đầu tư của Địa phương.

        Nhiều chuyên gia thuộc các Hội địa phương đã tham gia các Hội đồng thẩm định dự án, đồ án thiết kế ở Địa phương. Hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ, phổ biến kiến thức theo chuyên đề. 

        Các Hội địa phương cũng tích cực đóng góp  ý  kiến khi có các hội nghị hội thảo do tổng hội tổ chức, đồng thời tham gia tích cực vào các đề tài nghiên cứu do các cơ quan quản lý nhà nước, các viện trường thực hiện.

8. Hoạt động đối ngoại và Hợp tác Quốc tế

Công tác đối ngoại năm 2018 có nhiều hoạt động nổi bật. Điển hình là chúng ta đã tổ chức thành công Hội nghị ban chấp hành thường niên (ACM34) Hội đồng điều phối kỹ sư Châu Á (ACECC) tại Hà Nội tháng 4 năm 2018 với 13 Hội xây dựng của 13 quóc gia thành viên của ACECC với gần 100 các nhà lãnh đạo chuyên môn và các nhà khoa học tham dự. Hội nghị đã diễn ra trong 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Bên lề Hội nghị cũng đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như tổ chức 2 cuộc hội thảo quốc tế về phát triển bền vững và 2 chuyến thăm quan khảo sát hiện trường kèm theo nhiều tour thăm quan. Lãnh đạo Tổng hội đã quan tâm tham dự và phát biểu chào mừng trong tất cả các sự kiện quan trọng của Hội nghị, được bạn bè quốc tế đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và lòng hiếu khách của Tổng hội ta.

Tiếp theo đó, Tổng hội cũng cử Đoàn công tác do GS TSKH Phạm Hồng Giang làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị BCH (ACM35) của ACECC tại Úc tháng 10/2018. Đoàn chúng ta đã có nhiều đóng góp có giá trị vào Dự thảo Tuyên bố TOKYO về Phòng chống giảm nhẹ thiên tai và các hoạt động khác nhau của Hội nghị.

Một số sự kiện quan trọng khác Tổng hội được mời tham dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới và ASEAN do Thủ tướng chính phủ chủ trì , Hội nghị Kinh doanh- Đối ngoại do Bộ ngoại giao tổ chức, Diễn đàn xức tiến thương mại do Đại sứ quán Indonesia tổ chức,...

Ngoài ra, Tổng hội cũng tham gia vào Ủy ban giám sát về thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN do Bộ Xây dựng chủ trì, Hội đồng đăng bạ kỹ sư chuyên nghiệp Châu Á do Liên hiệp các Hội KHKT Việt nam chủ trì.

Bên cạnh đó, Ban đối ngoại cũng đã Phối hợp với Công ty Star Global tổ chức Hội thảo “ Ứng dụng công nghệ quyét 3D Laser Scaning trong lĩnh vực xây dựng – Giải pháp và lợi ích vượt trội” và tổ chức ký hợp tác chuyển giao công nghệ cho Viện Nghiên cứu phát triển đô thị và Hạ tầng và Viện KTXD và Đô thị.

Ngoài ra, lãnh đạo Tổng hội và ban đối ngoại cũng thường xuyên tiếp các doanh nghiệp đến tìm hiểu thông tin về ngành xây dựng Việt nam

Các Hội chuyên ngành đã làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, thông qua tổ chức các hội thảo khoa học, tổ chức tham quan học tập, tham dự hội nghị quốc tế và tranh thủ được sự tài trợ cho các hội thảo khoa học có liên quan. Hội KHCN Hàng không Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ giữa Hội với Tập đoàn KraftHaus Group về đào tạo nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam.

9. Công tác kiểm tra

Thực hiện theo chương trình công tác, Ban Kiểm tra của Tổng Hội XDVN thực hiện công tác kiểm tra đối với các đơn vị (2 Viện, 9 trung tâm) và đã có báo cáo Đoàn chủ tich Tổng hội và gửi Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam. Thường trực đoàn chủ tịch cũng đã tiếp và làm việc với Ủy ban kiểm tra của Liên hiệp các HKHKT VN.

Về tổng thể các Hôi viên của toàn thể các cơ quan, hội ngành của Tổng hội chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách chủ trương của Đảng và nhà nước, tuân thủ hiến phát và phát luật, các đơn vị sự nghiệp hoạt động phú hợp quy chế tài chính kế toán, công khai minh bạch.

10. Các hoạt động khác  

Giải thưởng Loa thành lần thứ 30 và kỷ niệm 30 năm Giải thưởng Loa thành đã được Lãnh đạo tổng hội chỉ đạo triển khai tích cực. Lễ kỷ niệm 30 năm Giải thưởng Loa thành và lễ trao giải lần thứ 30 dã diễn ra long trọng thiết thực.

Để đảm bảo điều kiện làm việc, Tổng hội đã quyết định thỏa thuận với Khách sạn đổi Trụ sở lên toàn bộ tầng 5, công tác sửa chữa đang được tích cực triển khai. Dự kiến Quý II Kỷ hợi xẽ chuyển lên nơi làm việc mới.

Ban kinh tế dưới sự chỉ đạo tích cực của Thường trực tổng hội đang xây dựng phương án kêu gọi đối tác tham gia vào đầu tư khai thác hiệu quả Khu 625A La thành và Trung tâm Thanh xuân.

Hưởng ứng lời kêu gọi giúp đỡ đồng bào bị bão lụt thiên tai, Tổng hội đã quyên góp và cử doàn công tác chuyenr tới tận tay bà con Huyện Văn chấn Yên bái, được lãnh dạo tỉnh đánh giá cao.

Câu lạc bộ chuyên gia lão thành xây dựng  định kỳ họp ban chủ nhiệm, tổ chức gặp mặt cuối năm kết hợp  nghe thông tin thời sự.

Văn phòng Tổng hội triển khai tốt công tác hành chính quản trị, hội nghị hội thảo, phối hợp với chi bộ thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt dã ngoại cho các các hội viên.

Văn phòng đại diện tại Đồng Nai đã thay mặt Tổng hội dự các Hội nghị, hội thảo và các lễ kỷ niệm cũng như các lễ trao giải thưởng do Tổng hội ủy quyền tại khu vực Phía Nam.

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng  phối hợp với Hội Xây dựng Đà Nẵng dưới sự bảo trợ của Tổng Hội tổ chức Hội thảo tại Miền Trung Tây Nguyên về Condotel.Đồng thời dự các Hội nghị, Hội thảo, Đại hội của Hội địa phương và các lễ kỷ niệm của các tổ chức do Tổng hội ủy quyền tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên.

11. Đánh giá chung kết quả hoạt động của Tổng Hội

 Tổng Hội Xây dựng Việt Nam đã ổn định tổ chức và tích cực triển khai các hoạt động theo Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 8 đề ra. Công tác tư vấn phản biện và công tác đối ngoại trong  năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng

Các Ban của Tổng Hội XDVN đã triển khai các hoạt động của Ban. Tuy nhiên còn một số ban chưa có kế hoạch hoặc có nhưng chưa tổ chức triển khai (công tác tập huấn nghiệp vụ và công tác chất lượng xây dựng)

Hai Viện hoạt động tích cực và có một số đóng góp nhất định. Các Trung tâm trực thuộc Tổng Hội trừ Trong tâm Đào tạo và chuyển giao công nghệ là còn có hoạt động còn lại là hoạt động trầm lắng và ít đống góp cho Tổng hội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG HỘI XDVN TRONG NĂM 2019

Năm 2019 là năm có nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế nói chung cũng như ngành xây dựng nói riêng. GDP 2018 tăng cao nhất trong chu kỳ 11 năm gần đây, tăng trưởng ngành xây dựng được dự báo có tăng trưởng cao. Đây cũng là những tiền đề tốt cho các hoạt động của Tổng hội xây dựng Việt nam. Lan lãnh đạo Tổng hội đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác tổ chức và Phát triển Hội viên của Tổng Hội XDVN

Củng cố mối quan hệ với các Hội thành viên, bao gồm các Hội chuyên ngành và các Hội Xây dựng tỉnh thành phố hiện có để có mối quan hệ chặt chẽ với Tổng Hội và hoạt động có hiệu quả trong công tác tư vấn phản biện và nghiên cứu khoa học, đào tạo và phổ biến kiến thức.

Thúc đẩy xúc tiến công tác thành lập các Hội xây dựng Địa phương. Hiện nay còn 19 địa phương chưa có tổ chức Hội cần có sự  vận động để thành lập.

Phát triển các Hội thành viên mới, các Chi Hội ngành nghề mới theo sự phát triển của ngành xây dựng trên nguyên tắc triển khai các Chi Hội tại các hội viên tập thể hiện có, triển khai việc cấp thẻ, chứng chỉ cho hội viên.

 Tăng cường mối quan hệ sẵn có giữa Tổng Hội XDVN với Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, với Bộ Xây dựng và các Bộ có liên quan, với một số Uỷ ban của Quốc Hội nhằm thực hiện tốt hơn chức năng tư vấn phản biện. Tăng cường phối hợp với các Hội, Hiệp Hội bạn có liên quan đến xây dựng.

Nghiên cứu tổ chức, kiện toàn một số trung tâm KH&CN để hoạt động thiết thực hơn, có hiệu quả hơn và có tạo ra sản phẩm KHCN.

Một số Ban chuyên môn chưa có hoạt động trong năm 2018 cần xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động nhằm đóng góp vào hoạt động chung của Tổng hội.

2. Công tác hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Năm 2019, Tổng Hội XDVN vẫn tiếp tục khẳng định là hoạt động trong tâm trọng điểm xuyên suốt của năm.

Tổng Hội xẽ là đầu mối quan hệ với các Bộ, Ngành liên quan để có thể tiếp nhận được những yêu cầu về tư vấn phản biện các vấn đề thuộc về chủ trương đường lối, những vấn đề lớn về xây dựng.

Công tác giám định xã hội cần được cụ thể hóa thành các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ cho việc phản biện chính sách trúng và đúng hơn.

Nội dung tư vấn phản biện tập trung vào các vấn đề sau:

Tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung một số luật như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản,...

Tiếp tục tham vấn góp ý cho Luật Kiến trúc, Luật Quản lý phát triển đô thị.

Chủ động đề xuất phản biện những vấn đề bức xúc trong xã hội có liên quan đến đầu tư, xây dựng. Trước mắt đề nghị 2 vấn đề đưa vào tư vấn phản biện 2019-2020:

1.       Sử dụng cấu kiện đúc sẵn và công trình xây dựng nhằm đẩy mạnh tiến độ, giá thành công trình (Hội Kết cấu – Hội Bê tông – Hội Vật liệu).

2.       Tham gia Quy hoạch Thủ đô Hà Nội điều chỉnh, trọng tâm là  “Quy hoạch khu trung tâm chính trị hành chính – lễ hội – Hồ Hoàn Kiếm”. Tổng hội chủ trì phối hợp với Hội Quy hoạch.  

 (Tại hội nghị này cũng đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch đề xuất các vấn đề nổi trội triển khai nhiệm vụ tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học năm 2019-2020)

3. Công tác hoạt động KHCN, hội thảo, phổ biến kiến thức

        Ban KHCN của Tổng Hội XDVN và của các Hội chuyên ngành cần đề xuất các vấn đề để kịp đăng ký hoặc đấu thầu ở các Hội đồng Khoa học theo kênh của Liên hiệp Hội Việt Nam và kênh của các Bộ, Ngành có liên quan.

Tổng Hội và các Hội chuyên ngành, Hội Địa phương chủ động tổ chức các hội nghị, tọa đàm, phổ biến kiến thức với những chủ đề mà xã hội quan tâm, chú ý tới các chuyên đề về công nghệ xây dựng mới, thúc đẩy ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 trong xây dựng, xây dựng xanh và an toàn lao động trong xây dựng.

Ban Đào tạo có kế hoạch làm việc với các Hội địa phương nhằm thúc đảy công tác cấp chứng chỉ hành nghề tới các địa phương trên toàn quốc.

Ban Khoa học Công nghệ tìm nguồn kinh phí hỗ trợ và chọn một số chủ đề có tính khoa học mới, các ứng dụng cách mạng công ngiệp 4.0 trong xây dựng,… để phổ biến kiến thức  phục vụ cho các hội viên của các Hội thành viên.

Các Hội Xây dựng tỉnh thành phố cùng Tổng Hội XDVN tổ chức các Hội nghị chuyên đề nâng cao kiến thức mới tròng lĩnh vực xây dựng.

4. Công tác Thông tin – truyền thông

Nghiên cứu xây dựng bản tin điện tử của Tổng hội nhằm cung cấp thông tin hoạt động hàng ngày của Tổng hội.

Củng cố kiện toàn trang website của Tổng hội để nâng cao tính thời sự và nội dung của thông tin trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

5. Công tác Đối ngoại

Tăng cường phối hợp với các nước thuộc ACECC để tiếp nhận, trao đổi thông tin KHCN nâng cao năng lực hội nhập hợp tác qua lại.

Chuẩn bị phương án để lãnh đạo Tổng hội tham dự Hội nghị thường niên ACM36 tại Tokyo.

Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động hội nhập để phát triển trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0.

Phối hợp với Ban thông tin truyền thông tham gia các triển lãm, hội chợ liên quan đến ngành xây dựng để nâng cao uy tín của Tổng Hội XDVN.

6- Công tác khác

        Thúc đẩy nhanh công tác cải tại chỗ làm việc mới nhằm sướm ổn định nơi làm việc của Cơ quan Tổng hội.

        Triển khai sớm các công tác thủ tục cho Dự án Đầu tư xay dựng khu 625ª La thành theo hướng hiệu quả, lâu dài, bền vững./.

 

                                                                         THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH

 

Các tin khác

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể123456