11/15/2019 9:31:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 13-11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp lấy nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch”, với sự phối hợp của Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội, Hội Xây dựng thành phố Hà Nội.

Đề xuất lấy nước sông Hồng bổ cập nước hồ Tây và sông Tô Lịch


 

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456