9/23/2019 10:03:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chủ tịch Trần Ngọc Hùng đã đến dự Đại hội Hội xây dựng Bình Dương; Hội Xây dựng Đồng Nai...

Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội khóa V

 Sáng ngày 19/9, Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội khóa V nhiệm kỳ 2019-2024.Hiện nay Hội có hơn 300 hội viên, trong đó có 22 hội viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ 4 (2014-2019). Trong nhiệm kỳ này, Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã tham gia thẩm định nhiều đồ án quy hoạch xây dựng về quy hoạch vùng, quy hoạch chung và các đồ án quy hoạch chi tiết. Tham gia tư vấn, phản biện 30 dự án các loại, trong đó gần 25 dự án quy hoạch như: quy hoạch xây dựng vùng các huyện đến năm 2030; quy chế quản lý kiến trúc TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa. Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 của TP.Biên Hòa, thị trấn Long Thành…

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ nghiên cứu để tổ chức thêm một số ban chuyên môn để đảm bảo cho công tác tư vấn, phản biện và khoa học công nghệ xây dựng giúp cho Hội hoạt động tư vấn phản biện hiệu quả hơn. Đồng thời, tiếp tục tổ chức đội ngũ chuyên gia có trách nhiệm, năng lực để thực hiện tốt công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội khi có yêu cầu./.
 

Tùng Minh

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456