4/24/2019 10:16:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Ngày 20 tháng 4 năm 2019 Hội Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tiến hành Đại hội thành lập Hội (2019-2024), tới dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Hùng-Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Đại hội đã bầu ra BCH gồm có 7 người do ông Nguyễn Dũng-Phó giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng làm Chủ tịch Hội.

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP HỘI XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

   

Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 20 tháng 4 năm 2019 Hội Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ I, Đại hội thành lập Hội (2019-2024), tới dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Đại hội đã bầu ra BCH gồm có 7 người do ông Nguyễn Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng làm Chủ tịch Hội.

(tin của THXDVN)

 

Thành lập Hội Xây dựng tỉnh Lâm Ðồng khóa I (2019-2024)

   

Vừa qua, tại TP Đà Lạt, Hội Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam; lãnh đạo các Hội Xây dựng tỉnh, thành bạn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng và gần 70 người đăng ký tham gia Hội. 

 

Hội Xây dựng Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 2560/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý của Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. 

 

Sau khi thảo luận về điều lệ, đề án nhân sự, các đại biểu tham dự đại hội đã nhất trí cao bầu Ban Chấp hành Hội khóa I, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 7 ủy viên, do ông Nguyễn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch là ông Trương Trung Thắng, Trưởng phòng của Sở Giao thông - Vận tải và ông Nguyễn Ngọc Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Lâm Đồng; Tổng Thư ký là ông Phạm Trung Kiên, Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng. 

 

M.ÐẠO

(tin bao lamdong)

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456