9/25/2014 2:28:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Chiều 12/9/2014, Ban Chấp hành Hội Đập lớn Việt Nam & Phát triển nguồn nước Việt Nam khóa 2 đã họp chuẩn bị Đại hội lần thứ 3 và sáng 14/9/2014, Đại hội lần thứ 3 Hội Đập lớn Việt Nam & Phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã chính thức họp tại Hội trường lớn T45 Đại học Thủy lợi. Gần 200 đại biểu từ nhiều miền của đất nước, các vị lãnh đạo lão thành, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đai học, viện nghiên cứu, ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, các chuyên gia, .. đã về dự Đại hội
Đại hội lần thứ 3 Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam thành công tốt đẹp


Chiều 12/9/2014, Ban Chấp hành Hội Đập lớn Việt Nam & Phát triển nguồn nước Việt Nam khóa 2 đã họp chuẩn bị Đại hội lần thứ 3 và sáng 14/9/2014, Đại hội lần thứ 3 Hội Đập lớn Việt Nam & Phát triển nguồn nước Việt Nam (VNCOLD) đã chính thức họp tại Hội trường lớn T45 Đại học Thủy lợi.  Gần 200 đại biểu từ nhiều miền của đất nước, các vị lãnh đạo lão thành, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đai học, viện nghiên cứu, ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, các chuyên gia, .. đã về dự Đại hội, trong đó có các vị:

-   Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Mão,

-   Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN Trần Ngọc Hùng.

-   Thứ trưởng Nông nghiệp & PTNT Hoàng Văn Thắng

-    Nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp & PTNT, GS.TS. Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam

-     Nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp & PTNT Phan Sỹ Kỳ

-    Nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Ngọc Thuật

-    Nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp & PTNT, GS.TS. Đào Xuân Học

Sau chương trình văn nghệ chào mừng của Đại học Thủy lợi và nghi thức khai mạc, Đại hội lần thứ 3 Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam bắt đầu các công việc theo dự kiến.

Đoàn Chủ tịch gồm các vị: GS.TSKH.Phạm Hồng Giang, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Hoàng Văn Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Nguyễn Tài Anh, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1  Nguyễn Tài Sơn, GS.TS. Lê Kim Truyền. Đoàn Thư ký gồm các vị: Tổng thư ký VNCOLD Trần Tiếp Đệ, PGS.TS. Nguyễn Văn Huân.

Đại hội đã nghe:

·       Báo cáo Kết quả  hoạt động nhiệm kỳ 2 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3 do Chủ tịch VNCOLD, GS.TSKH. Phạm Hồng Giang trình bày (mời xem bài trên  www.vncold.vn  ) 

·       Phát biểu của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng thay mặt Bộ Nông nghiệp & PTNT

·       Phát biểu của Chủ tịch Tổng hội Xây dựng VN Trần Ngọc Hùng

·       Phát biểu của Chủ tịch danh dự VNCOLD Vũ Mão

·       Báo cáo  Kiểm tra Tài chính trong nhiệm kỳ do Phó Chủ tịch VNCOLD Lê Kim Truyền trình bày. 

·       Danh sách các đơn vị & cá nhân ủng hộ tài chính cho việc tổ chức Đại hội

và thông qua

·       Danh sách Ban Chấp hành Hội khóa 3 (mời xem bài trên  www.vncold.vn)

·       Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 của Hội.

 GS.TSKH. Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam trong nhiệm kỳ 3, phát biểu cảm ơn và bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc trong không khí phấn khởi, tin tưởng vào thành công và bước tiến mạnh mẽ của Hội Đập lớn & Phát triển nguồn nước Việt Nam trong những năm tới. 
(Theo vncol.vn)

  

Các tin khác

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể


Quảng bá doanh nghiệp


123456