Thư viện Video

Trong những năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi vào cõi vĩnh hằng, hàng ngày, hàng vạn người trên khắp mọi miền tổ quốc, du khách trong và ngoài nước vào Lăng viếng Bác, tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp cũng như bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ, lòng kính yêu đối với Bác.

Quy định mới về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại; mang thai hộ vì mục đích thương mại bị ...

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể

123456