Thư viện Video

Ngày 21/8/2019 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Tập đoàn UL Hoa Kỳ tổ chức lớp Tập huấn, Hội thảo “Một số giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn PCCC đối với công trình phức hợp và sân bay”.

Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc của Người, tư tưởng vì con người và giải phóng con người thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo cao cả.rn

Thư viện hình ảnh

Hội chuyên ngành XD


Hội viên tập thể

123456